Η ανάπτυξη του Ισραήλ τα τελευταία 30 χρόνια. Θα έλεγα όχι άσχημα.