Σπύρος Καραλής
2
3.11.10

Τέσσερις ραβίνοι συζητούσαν διάφορα θέματα και οι τρεις συμφωνούσαν πάντοτε, αλλά ο ένας διαφωνούσε. Τότε αυτός που διαφωνούσε προσευχήθηκε μια μέρα μπροστά τους στο Θεό και είπε: "Θεέ μου, ξέρω πως έχω δίκιο και αυτοί άδικο. Σε παρακαλώ, δ...ώσε ένα σημάδι, για να καταλάβουν οι συνάδελφοί μου πως εγώ έχω δίκιο και αυτοί άδικο".

Τότε μαζεύτηκαν σύννεφα από πάνω τους ακούστηκε ένα δυνατό μπουμπουνητό, και τα σύννεφα διαλύθηκαν. "Βλέπετε", τους φώναξε ο παράξενος ραβίνος, "ο Θεός έδωσε σημάδι πως εγώ έχω δίκιο". Αλλά οι υπόλοιποι ραβίνοι είπαν: "Τίποτε το παράξενο. Όταν αυξάνεται κατ' αυτόν τον καιρό η υγρασία, είναι συχνά τέτοιου είδους φαινόμενα με βροντές".

Άλλη μέρα πάλι που ξανασυζητούσαν και διαφωνούσαν, ο παράξενος ραβίνος ξαναπροσευχήθηκε μπροστά τους: "Θεέ μου δώσε ένα μεγαλύτερο σημάδι, για να πειστούν οι συνάδελφοί μου".

Τότε μαζεύτηκαν πυκνά σύννεφα και έπεσε ένας κεραυνός σε ένα παρακείμενο δένδρο.
"Βλέπετε"; έκραξε ο παράξενος ραβίνος. "Ο Θεός ξεκάθαρα σας δείχνει πως το δίκιο είναι με το μέρος μου". Αλλά αυτοί απάντησαν πως δεν έγινε τίποτε που δε θα μπορούσε να εξηγηθεί ως φυσικό φαινόμενο.

Τέλος, μια επόμενη μέρα, έγινε μεγάλη διαφωνία σε ένα τελευταίο θέμα. Η συνηθισμένη μειοψηφία, ο παράξενος ραβίνος, ύψωσε αγανακτισμένος σε προσευχή τη φωνή του μπροστά τους στο Θεό και πριν προλάβει να αρθρώσει τις πρώτες λέξεις: "Θεέ μου, σε παρακαλώ,...", ο ουρανός μαύρισε απότομα, έγινε μια φοβερή καταιγίδα με βροντές, αστραπές και κεραυνούς, και ακούστηκε μια τρομερή φωνή από τον ουρανό: "Ο ραβίνος με τον οποίο διαφωνείτε, ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ".

Στρέφεται τότε και ο παράξενος ραβίνος προς τους υπόλοιπους τρεις και, βάζοντας τα χέρια στη μέση, ρώτησε: "Τώρα τι έχετε να πείτε";

Οι υπόλοιποι σήκωσαν τους ώμους και απάντησαν: "Και τι σημαίνει αυτό; Η διαφορά στις γνώμες είναι τρεις προς δύο".!!!!!!!!!