Αγαπητοί Αιγύπτιοι

 

Σας παρακαλούμε μη καταστρέψετε τις πυραμίδες διότι δεν πρόκειται να τις ξανά χτίσουμε.

 

Οι Εβραίοι.