Το Εβραίκό «Άστρο του Δαυίδ» γνωστό και ως «Μαγκέν Δαυίδ» περιέχει και τα 24 γράμματα του Εβραϊκού αλφαβήτου.